Stavebná spoločnosť

REOS-H, s.r.o. so sídlom v Trnave je konkurencieschopná stavebná spoločnosť s pevným miestom medzi podnikateľskými subjektmi podobného zamerania v trnavskom regióne. Vznikla v roku 2006 ako nástupnícka organizácia firmy Jaroslav Hutta-REOS, ktorá bola etablovaná v stavebníctve už od roku 1990. Jej vznik si vynútil narastajúce dopyt po službách jej predchodcu a s tým súvisiaca potreba rozšírenia podnikateľských aktivít.

V súčasnosti sú tieto aktivity zamerané:

  • kompletné stavebné a montážne práce
  • protikorózne a protipožiarne nátery
  • sanácie a hydroizolácie stavieb
  • zatepľovanie objektov
  • výroba a montáž oceľových konštrukcií
viac o firme

Realizujeme

Kontakt

REOS-H, s.r.o.

Bratislavská 8
917 02 TRNAVA

tel./fax: 033 / 553 64 76
e-mail: reos@reos-hutta.sk

č. účtu: 2627230001/1100

IČO: 36278564
IČ DPH: 2022109672

čítať viac

 

Jaroslav Hutta
(konateľ)

tel.: +421 905 602 958

Radim Hutta
(konateľ)

tel.: +421 918 571 602