Kontakt

REOS-H, s.r.o.

Bratislavská 8
917 02 TRNAVA

tel./fax: 033 / 553 64 76
e-mail: reos@reos-h.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 179/19/T

IČO: 36278564
IČ DPH: 2022109672