Osvedčenia

V súčastnosti má spoločnosť REOS-H,s.r.o. a jej pracovníci dostatočné kvalifikačné predpoklady. Spoločnosť vlastní napr.:

- certifikát pre protikorózne a protipožiarne nátery Jotun, ich navrhovanie a aplikáciu

- potvrdenie o zaškolení pracovníkov pre zhotovovanie požiarnych konštrukcií firmy Promat a zhotovovanie požiarnych tesniacich systémov Intumex

- osvedčenie pre realizáciu materiálov BASF v oblastiach: sanácie a hydroizolácie stavieb, priemyselné podlahy 

- osvedčenie pre realizáciu materiálov SCHOMBURG v oblastiach: izolácie stavieb , sanácia a opravy stavieb

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov k aplikácii hydroizolačnými fóliami systémov FATRAFOL

- potvrdenie o zaškolení pracovníkov pre prácu so zatepľovacími systémami weber.therm