Slovenské elektrárne,a.s.

Rok 2011

Oprava a údržba stavebných, stavebno technických prvkov a konštrukcií. Závod elektráreň Jaslovské Bohunice V2 a elektráreň Mochovce.

Rok 2010

Oprava miestnosti elektrokompresorovne VE Ružín

Zriadenie centra riadenia prác, závod Bohunice

Korektívna oprava epoxidových náterov podláh a stien a podkladov pod nátery v miestnostiach systémov havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora TH, TJ a TQ, závod Bohunice

Oprava a údržba stavebných objektov, stavebno technických prvkov a konštrukcií, závod EBO, EMO a VE Trenčín.