Johns Manville

Rok 2008

Oprava sklobetónových stien na PTS 3

Oprava dopravného značenia na prístupovej komunikácii do JMS, na parkovisku a na vnútorných komunikáciách výrobného monobloku

Oprava prístrešku na vonkajšom sklade sklárskych surovín